ikona

ONE sustainable

Udržitelnost a společenská odpovědnost

Zákazníci a klienti napříč hospodářskými sektory se stále více zajímají o to, jaký dopad na životní a sociální prostředí má činnost firem, u nichž nakupují. My v ONE ADVISORY jsme přesvědčeni, že vynaložené investice do udržitelnosti a společenské odpovědnosti mají reálný pozitivní dopad na hospodaření firmy. Přesvědčila se o tom již řada firem, jimž se podařilo úspěšně přejít na udržitelné obchodní modely, snížit své náklady a díky tomu posílit pozice na trzích. V důsledku vyššího tlaku regulace se v některých sektorech očekává negativní dopad na ziskovost firem v řádu vyšších desítek procent. Z dlouhodobého hlediska budou odpovědné firmy také těžit ze schopnosti přilákat a udržet si talentované kolegy.

Ve ONE ADVISORY pomáháme klientům lépe se orientovat a integrovat udržitelnost do svého podnikání a v konečném důsledku se připravit na budoucnost. Nabízíme organizacím pomoc s hledáním příležitostí a řízením rizik spojených s přechodem na udržitelné obchodní modely, které přinesou jasné ekonomické výhody a dlouhodobé hodnoty. Udržitelně smýšlející firmy tak získají značnou konkurenční výhodu.

Zpět na přehled služeb

Udržitelné strategie

Pomůžeme vám s vytvořením strategie a akčního plánu, jak zlepšit vnitřní procesy a fungování firmy k zajištění udržitelného obchodního modelu. Definujeme cíle a ukazatele pro klíčové problémy. Dokážeme vám navrhnout plán udržitelnosti postavený na vizi a strategickém rámci směrem k udržitelnosti.

Posouzení udržitelnosti

Vyhodnotíme vaše skóre udržitelnosti a pomůžeme porozumět možným rizikům a výzvám. Pomůžeme vám pochopit obchodní modely, které podporují změny k udržitelnosti.

Udržitelné dodavatelské
řetězce

Posoudíme vaše dodavatelské řetězce z pohledu klíčových problémů udržitelnosti. Identifikujeme, jaké výrobní a dodavatelské řetězce lépe vyhovují hodnotovým návrhům klientů (zákazníků).

Školení udržitelnosti

Nabízíme přenos dovedností a know-how v oblasti udržitelnosti do praxe prostřednictvím našich školení.

Udržitelná komunikace a
reporting

Efektivní komunikační strategie a vhodné datové nástroje hrají klíčovou roli v budování důvěry a transparentní prezentaci. Pomůžeme vám s jejich nastavením.

Udržitelné investice

Na podporu přechodu k udržitelnosti nabízíme klientům možnost získat finanční prostředky z veřejných zdrojů

Vybrané reference

  • Koordinace výzkumného programu zaměřeného na mitigaci klimatické změny v oblastech zemědělství, lesů a měst. Klient: Veřejná vysoká škola
  • Příprava projektových záměrů spojených se zavedením nových technologií v zahlazování následků hornické (uranové) činnosti způsobem, který bude v souladu s podmínkami komunitárního programu v oblasti životního prostředí. Klient: Státní podnik
  • Identifikace finančních zdrojů, příprava projektových žádostí a řízení projektů v oblastech udržitelnosti – development projektu energeticky pasivních budov, odpadové a energetické hospodářství, zpracování primárních surovin a související projekt VaVaI, hospodaření se srážkovými vodami, snížení energetické náročnosti budov, modro-zelená infrastruktura, a další. Klienti: Soukromé společnosti, městské a státní podniky, VŠ
  • Vytvoření koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území. Výsledkem byl návrh jednotné koncepce správy a následného využívání území s výraznou majetkovou účastí státu. Klient: Státní podnik
  • Zpracování projektových záměrů v oblasti životního prostředí a klimatu. Klient: Státní podnik

One Advisory a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
Nové Město

IČO: 09871951
DIČ: CZ09871951

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.