ikona

ONE funded

Fund management

Stojíme před příležitostí zásadně modernizovat celé sektory napříč společností a zajistit jejich dlouhodobě udržitelný hospodářský růst a budoucí odolnost. V souvislosti s deklarovanou ambicí států Evropské unie dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a zmírnit dopady pandemie COVID-19 směřuje do České republiky nebývalý objem finančních zdrojů.

Bude nutné investovat do nového nastavení fungování firem i služeb státu. Organizace se musejí vyrovnat jak s tlakem na udržitelnost a nezbytností digitalizace, tak s hlavními trendy deglobalizace, urbanizace, demografických změn, či nastupujícího nedostatku primárních zdrojů. Proces zelené tranzice započaté v reakci na globální klimatickou změnu se významně dotkne v zásadě všech činností zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví či dopravy, ale také zemědělského sektoru. Zároveň se bude dále zvyšovat tlak na produktivitu práce a transformací musí projít také celé systémy vzdělávání a trh práce.

ONE ADVISORY je předním poskytovatelem odborných konzultačních služeb v oblasti financování projektů z evropských a státních zdrojů. Pomůžeme vám s identifikací příležitostí pro rozvoj vašich aktivit a poskytneme včasné informace o připravovaných nástrojích financování. Pro plánované záměry klienta hledáme nejvhodnější zdroje podpory a pomůžeme s podáním projektové žádosti a realizací projektu, stejně jako s komunikací s poskytovatelem podpory.

Zpět na přehled služeb

Vyhledáme vhodné veřejné zdroje pro financování plánů našich klientů

 • Identifikujeme příležitosti pro rozvoj aktivit klienta s ohledem na existující možnosti financování
 • Provedeme analýzu plánovaných záměrů klienta a vyhledáme vhodné zdroje podpory
 • Poskytneme včasné informace o připravovaných nástrojích financování
 • Podpoříme klienta při podání projektové žádosti, realizaci projektu i komunikaci s poskytovatelem podpory

Orgánům státní správy pomůžeme k dosažení věcného úspěchu programů

 • Podpoříme instituce v nastavení cílů nových programů a jejich dosažení
 • Doporučíme kroky k efektivnímu řízení procesů a struktur
 • Vyhodnotíme kvalitu prováděných činností a podpůrných programů
 • Posílíme implementační kapacitu převzetím části vybraných činností institucí

Vybrané reference

 • Příprava strategických a metodických dokumentů pro operační programy. Klienti: Řídicí orgány OP
 • Monitoring evropských a národních finančních zdrojů, zpracování typových projektů pro klienty, příprava žádostí o podporu, realizace veřejných zakázek a projektové řízení. Klienti: MSP, velké podniky, subjekty státní správy, VŠ
 • Analýza zavedení investičních programů pro inteligentní města v regionu V4, zmapování potřeb a definice cílů strategií vybraných měst a regionů. Klient: Instituce EU
 • Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělání. Klient: Ústřední orgán státní správy
 • Poradenství při přípravě finančního nástroje pro regeneraci brownfieldů. Klient: Rozvojová banka
 • Analýzy vlastnických struktur dle EU pravidel definice MSP. Klienti: Mezinárodní podnikatelské entity

One Advisory a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
Nové Město

IČO: 09871951
DIČ: CZ09871951

  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.